vedení účetnictví, mezd a daňové evidence

Daňová informační schránka (DIS)

24.05.2013 12:00

Pro naše klienty zřizujeme daňové informační schránky (dále jen DIS), které poskytují informace z osobních daňových účtů a veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR pro autorizované uživatele. DIS je přístupna na Internetových stránkách daňového portálu.

Pro zřízení DIS a přístup do DIS je nutné vyplnit a odeslat místně příslušnému správci daně formuláře:

- Žádost o zřízení daňové informační schránky

- Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky

Formuláře je nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem. Příslušný FÚ zřídí DIS a umožní přístup fyzické osobě, která svým uznávaným elektronickým podpisem přihlášku opatřila, do 15-ti dnů ode dne odeslání žádosti a přihlášky. O zřízení schránky FÚ žadatele vyrozumí.

Co v DIS najdete?

1. Osobní daňové účty - bez nutnosti navštívit FÚ máte zpřístupněn přehled o daňových povinnostech a platbách na osobních daňových účtech daňového subjektu, který má zřízenu DIS a jeho plátcových pokladnách.

2. Osobní daňový kalendář - obdoba běžného elektronického kalendářového systému, který obsahuje pro konkrétního daňového poplatníka termínový přehled úkonů (daňový itinerář), které má vykonat ve vztahu k Finanční správě ČR.

3. Přehled písemností - jedná se o obdobu nahlížení do spisové evidence. Tato služba umožňuje elektronické zpřístupnění seznamu písemností z veřejné části spisu. Ke každému spisu jsou k dispozici detailní informace, které dokument přesně specifikují. Vaše písemnosti zaslané v elektronické podobě lze prohlížet.

4. Informace o daňovém subjektu - zobrazí se informace o přihlášené osobě, informace o vybraném daňovém subjektu a informace o daňovém subjektu vedené jednotlivými finančními úřady

- registrace k daním : informace o účinnosti registrací k jednotlivým daním

- adresy: adresy bydliště/sídla, provozovny apod.

- bankovní účty: čísla bankovních účtů subjektu evidované finančním úřadem

- přístupy do DIS: seznam oprávněných osob k nahlížení

 

Zdroj: Finanční správa

Kontakt

J+M accounting s.r.o.

jmac@jmac.cz

Lazaretní 4298/11a
Brno Židenice
615 00

mob. 731 112 952
tel./fax: 543 235 430

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode